04.09.2018: Ille ja Pille Saar esinevad kontserdil “Amore e morte”

Kontsert “Amore e morte”

Itaalia vabariigi stipendiaat Ille Saar (sopran) (EMTA) ning Pille Saar (klaver) (TLÜ BFM).

Ille ja Pille Saar 2018.jpg

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
04.09.2018 kell 19:00 Terra maja aula

Loe edasi: TLÜ uudis, Facebook

Ille Saar oli hiljuti külas ka Klassikaraadios

— Auf Deutsch —

Die estnische Sopranistin Ille Saar (Konservatorium Mailand/EMTA) in Klavierbegleitung der Pianistin Pille Saar (Konservatorium Moskau/TLÜ BFM) geben am 4. September um 19 Uhr in der Aula der Tallinner Universität ein Konzert der klassischen Musik “Amore e Morte”. Zu Gehör gebracht werden Arien von Verdi, Puccini sowie Lieder von Brahms. Eintritt frei, Spende erbeten.

Advertisements

Elina Netšajeva Eurovisioonil 2018 edukas!

TLÜ BFMi muusika BA ja EMTA laulu eriala MA vilistlane, üks Klassikatähtede staare, ooperilaulja sopran Elina Netšajeva saavutas Eurovisioonil 2018 Portugalis suurepärast 8. kohta!

Õnnitleme Elinat, kogu muusikute, kunstnike ja korraldajate tiimi ning Elina lauluõpetajat, meie TLÜ vokaalpedagoogi ja kolleegi Eda Zahharovat.

Congratulations Elina Nechayeva and the whole team including her teacher and our colleague Eda Zahharova for your success, place no 8, in Lisbon Eurovision Song Contest 2018!

Vaimukas vahepala: Elina laulis Eurovisiooni tunnuslugu ooperivõtmes

Elina Nechayeva andis Eurovisiooni finaali vahepalana väikese intervjuu, kus näitas saatejuhile ette, millised on tema hääleharjutused. Lisaks lauldi koos Eurovisiooni tunnuslugu ning Elina andis sellele ooperinüansi. Vaata ja kuula seda ERRi veebis.

Elina-Eurovisioon-2018-finaalis-ERR.jpg

 

TLÜ Puhkpilliorkester 70 / 5. Digitaalse heliloomingu konkurss 2018

bfm-kaksiklogo-01.jpg

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi / Baltic Film, Media, Arts and Communication School:

5. Digitaalse heliloomingu konkurss / 5th Digital Composition Contest 2018

Tallinna Ülikooli Puhkpilliorkestri 70 juubeli puhul eripreemia puhkpillide väljapaistvale kasutamisele teoses / Tallinn University Wind Orchestra 70 anniversary special price

UUS: Kontserdi ja auhinnatseremoonia pildid / Pictures of the concert and award ceremony

UUS: Konkursi laureaadid / winners of the contest

Konkursi nominendid / Contest nominents

https://tludigikonkurss.wordpress.com / https://tludigitalcontest.wordpress.com

TLÜ uudis

puhk-digi-560x560

Loe edasi

Auhindamine: UUS 27.04.2018 TLÜ Puhkpilliorkestri 70 juubelikontserdil Tallinna Ülikooli aulas kell 18 / Award Ceremony: NEW 27.04.2018 TLU Wind Orchestra 70 annoversary concert Tallinn University ceremony hall at 6 pm

In English read here

Plakat:

TLU-Puhkp-o-70+Digikonkurss-5-auhindamine (PDF)

TLU-Puhkp-o-70+Digikonkurss-5-auhindamine.jpg

24.04.2018: 8. Õpetajakoolituse seminar + BA eelkaitsmine

CFMAEYTT2018: Muusika- ja kunstikasvatus: eile, täna, homme /
The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow
9. Kraadiõppurite teaduskonverents / 9th scientific conference for BA, MA and PhD students
TTS2018: 8. Õpetajakoolituse seminar / 8th Teacher Training Seminar
BA eelkaitsmine / BA predefense
Korraldaja TLÜ BFM ja TLÜ BFMi Riho Pätsi Keskus / Organized by TLU BFM and TLU BFM Riho Päts Center

Loe Õpetajakoolituse seminaride ja CFMAE/CFMAEYTT konverentside ajalugu:
https://muusikabfmtlu.wordpress.com/teadus/

T / Tu 24.04.2018
12.00–17.00
Terra maja auditoorium (Narva mnt 25) / Terra building auditorium T-314

12.00–13.30
BA eelkaitsmise esitlused I /
BA predefense presentations I
Sigrid Hint
MUUSIKAKOOLIS ÕPITAVA PILLI VALIKU PÕHJUS NING MOTIVATSIOON PILLI ÕPPIMISEL (juh muusika lektor Marit Mõistlik-Tamm, PhD)
Silja Maasing
VENE ÕIGEUSU KIRIKUMUUSIKA ALGUPÄRASTE VIISIDE SUBJEKTIIVNE MÕJU JUMALATEENISTUSEL OSALEJATELE VÕRDLUSES UUEMA KIRIKUMUUSIKAGA (juh kooridirigeerimise dotsent Raul Talmar, MA)
Carolyn Grents
LAULMISE HUVI 7.-9. KLASSI ÕPILASTE NÄITEL (juh lauluõpetuse dotsent Vaike Kiik-Salupere, PhD)
Liset Muhu
KLAVERIÕPILASTE ÕPIMOTIVATSIOONI MÕJUTAVAD TEGURID PÄRNUMAA MUUSIKAKOOLIDE NÄITEL (juh muusikadidaktika dotsent Tiina Selke, PhD)

13.30-14.00 lõunavaheaeg / lunch break

14.00 – 15.00
Digitaaltehnoloogia ja muusikapedagoogika /
Digital technology and music education
Kutsutud külalisesinejad / invited guest presenters
Aet Mikli, MA
(Digitehnoloogiate Instituut)
MUUSIKAÕPETUSE DIGITAALSETE STSENAARIUMITSÜKLI RAKENDAMINE II KOOLIASTMES (juh vanemteadur Kai Pata, PhD)
Inge Lahtmets, MA (Digitehnoloogiate Instituut)
DIGITAALNE INNOVATSIOON JA MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS MUUSIKAÕPETUSE ÕPISTSENAARIUMITES (juh Kai Pata, PhD)
Anne-Lys Kuldmaa (EMTA/TLÜ BFMi muusikaõpetaja magistrant)
MUUSIKALISTE VÄÄRTUSHOIAKUTE KUJUNEMINE 9. JA 12. KLASSIS (juh. Tiina Selke, PhD)
Arutelu / discussion

15.00–17.00
BA eelkaitsmise esitlused II /
BA predefense presentations II
Hanna-Liisa Schönberg
5–7AASTASTE LASTE SPONTAANNE KODUNE MUSITSEERIMINE LAPSEVANEMATE HINNANGUTE PÕHJAL (juh Tiina Selke, PhD)
Inge Jegorenkov
FILMIMUUSIKA JA HELIKUJUNDUSE VÕIMALUSED TOETADA VÕI MUUTA VISUAALSET NARRATIIVI (juh muusikateaduse lektor Gerhard Lock, MA, PhD kandidaat)
Liis-Marii Vendt
SOLFEDŽOTUNNIS ÕPETAVATE MUUSIKATEOREETILISTE TEADMISTE RAKENDAMINE ERIALAÕPPES MUUSIKAKOOLIDE ÕPILASTE JA ÕPETAJATE VAATENURGAST (Marit Mõistlik-Tamm, PhD)
Maria Griffel
MUUSIKALISTE TEGEVUSTE OSA EAKATE HEAOLUS HOOLDEKODUDE NÄITEL (juh Tiina Selke, PhD)
Natalja Lavrentjeva
TÖÖ POISTEGA HÄÄLEMURDE AJAL (juh Raul Talmar, MA)

Komisjoni arutelu / commission meeting T-308

Täname BFMi toetuse eest / We thank BFM for the support.

Suur kooridirigeerimise konkurss

Igakevadine kooridirigeerimise konkurss toimub 19. aprillil kell 15.00 ruumis T-314, esmakordselt koos Otsa-kooli noorte dirigentidega. Konkurss toimub kahes kategoorias: algajatele ja edasijõudnutele.

Selle aasta kohustuslikud koorilaulud, mida kõik osalejad vastavalt valitud kategooriale juhatavad on: Villem Kapi “Õhtulaul” või sama autori “Kalurilaul”

Noori dirigente hindab žürii noortelaulupeo “Mina jään” üldjuhi Heli Jürgensoni eestvedamisel.

Konkursi korraldavad TLÜ BFMi dirigeerimisõppejõud Merike Aarma ja Raul Talmar.

Loe uudist ja TLÜ BFMi veebis.

BFMi õppejõud EASi rahvusvahelisel konverentsil 14.-17.03.2018

EAS European Association for Music in Schools – Euroopa Koolimuusika Ühendus.

BFMi õppejõud EASi rahvusvahelisel konverentsil / BFM colleagues at EAS international conference

26th EAS Conference in Riga/Jelgava, Latvia
Competences in Music Education
14.-17.03.2018

jelgava-theme.jpg

Marit Mõistlik-Tamm (PhD, muusika lektor/music lecturer)
Earth & Sky’: Competences in mixing creativity and improvisation with portable smart devices (töötuba/workshop)
To app or not to app? : Opportunities with smartphones for music theory related subjects (ettekanne/paper)

Vaike Kiik-Salupere (PhD, lauluõpetuse dotsent/ associate professor of vocal studies)
Vocal tuition in school music lessons (ettekanne/paper)

Gerhard Lock (MA, PhD kandidaat, muusikateaduse lektor/musicology lecturer)
Principles and problems of modelling in music, science and education (ettekanne/paper)

EAS konverentsi üheks peaesinejaks oli prof. dr. David Elliott (New York University NYU), kes oli ka TLÜ CFMAE rahvusvahelise konverentsi 2014 peaesineja ja külalislektor.

EAS conference one keynote speaker was prof. dr. David Elliott (New York University NYU), who also was TLU CFMAE international conference 2014 keynote speaker and guest lecturer.