22.11 Mart Sanderi loeng: filmimuusika läbi helilooja prisma

22.11.2018, 12.00-14.00 BFM Nova N113

— in English below —

Mart Sanderi loeng: filmimuusika läbi helilooja prisma

BFMi Shorts (PÖFF) Student Film Market (FB sündmus, veebileht) nädala ja IKUMUMU (Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia) BA õppekava 20.-21. sajandi kunsti ja muusika kursuse (põhilektorid Heie Treier ja Gerhard Lock) raames. Loeng toimub inglise keeles ja on arvukate audiovisuaalnäidetega.

Mart Sander on eesti muusik, saatejuht, lavastaja ja kirjanik. Ta on praegu BFMi doktorant ja külalislektor. Loe edasi Vikipeediat ja lektori veebilehte.

Mart Sander’s lecture: film music through the prism of the composer

In the framework of BFM Shorts (PÖFF) Student Film Market (FB event, website) week and the IKUMUMU (Integrated Art, Music and Multimedia) BA curriculum course 20.-21th century art and music (main lecturers Heie Treier and Gerhard Lock). Lecture takes place in English and includes many audiovisual examples.

Mart Sander is Estonian musician, tv-moderator, film director and writer. He is currently BFM doctoral student and guest lecturer. Read more in Wikipedia and at the homepage of the lecturer.

Mart-Sander-Loeng-banner-221118.jpg

Advertisements

21.10 Treffpunkt #3 EMTA SügisFestil

— In English below —

Treffpunkt #3. Elektrooniline ja elektroakustiline muusika
EMTA SügisFest
21.10 kell 21 / Helios Hall (Sauna 1) / 10/5 €

EMTA, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli tudengite ja õpilaste uudislooming.

Autorid: Johanna Kivimägi, Juuso Salonen, Valentin Siltšenko, Uku Rajando, Rebeca Vilpuu, Tõnis Leemets (EMTA), Dmitri Makarenko, Mihkel Roomet, (TLÜ BFM), Hannes Tõnuri, Kristen Kütner (EKA), Gustav Nikopensius, Marta-Liisa Talvet (Tartu Elleri kool).

Kell 20.30–21.00 Näituseinstallatsioon Mis häält teevad jooned, kui nad jooksevad? – Mihkel Roomet ja IKUMUMU 2017/18 õa 1. kursuse üliõpilased* (TLÜ BFM), Helios Hallis kuvavad joonistused esmakordselt detailfotodena (G. Lock, K. Aren) ja 360 kraadi videolahendusena (Tarmo Rajaleid, BFM).

Treffpunkt #3 korraldajad 2018: Malle Maltis, Einike Leppik, Hans-Gunter Lock (EMTA), Gerhard Lock (TLÜ BFM), Age Veeroos (Tartu Elleri kool).

TLÜ BFMi Noorte Heliloojate Labor (NHL, initsiaator ja korraldaja Gerhard Lock, alates 2013) 

Loe edasi

Detailne kava

Treffpunkt #3 EMTA Sügisfest

SügisFest 2018 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

— In English —

Treffpunkt #3. Electronic and electroacoustic music
Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT) Autumn Festival.
21.10, at 21 o’clock / Helios Hall (Sauna 1) / 10/5 €

EAMT, Tallinn University BFM, Estonian Arts Academy and Heino Eller Tartu Music School students’ new works.

Authors: Johanna Kivimägi, Juuso Salonen, Valentin Siltšenko, Uku Rajando, Rebeca Vilpuu, Tõnis Leemets (EMTA), Dmitri Makarenko, Mihkel Roomet, (TLU BFM), Hannes Tõnuri, Kristen Kütner (EKA), Gustav Nikopensius, Marta-Liisa Talvet (Tartu Heino Eller Music School).

20.30–21.00 Exhibition-Installation What sound lines do, if they run? – Mihkel Roomet and IKUMUMU 2017/18 year 1. course students* (TLU BFM), in Helios Hall the drawings are presented first time as detail photos (G. Lock, K. Aren) and in 360 grade surround video solution (Tarmo Rajaleid, BFM).

Treffpunkt #3 organizers 2018: Malle Maltis, Einike Leppik, Hans-Gunter Lock (EAMT), Gerhard Lock (TLU BFM), Age Veeroos (Tartu Heino Eller Music School)

TLU BFM Young Composers Lab (YCL, initiator and organizer Gerhard Lock, since 2013)

Read more

Detailne kava

Treffpunkt #3 EMTA Sügisfest

SügisFest 2018 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

sygisfest2018_treffpunkt_A3_bleed3.jpg

04.09.2018: Ille ja Pille Saar esinevad kontserdil “Amore e morte”

Kontsert “Amore e morte”

Itaalia vabariigi stipendiaat Ille Saar (sopran) (EMTA) ning Pille Saar (klaver) (TLÜ BFM).

Ille ja Pille Saar 2018.jpg

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
04.09.2018 kell 19:00 Terra maja aula

Loe edasi: TLÜ uudis, Facebook

Ille Saar oli hiljuti külas ka Klassikaraadios

— Auf Deutsch —

Die estnische Sopranistin Ille Saar (Konservatorium Mailand/EMTA) in Klavierbegleitung der Pianistin Pille Saar (Konservatorium Moskau/TLÜ BFM) geben am 4. September um 19 Uhr in der Aula der Tallinner Universität ein Konzert der klassischen Musik “Amore e Morte”. Zu Gehör gebracht werden Arien von Verdi, Puccini sowie Lieder von Brahms. Eintritt frei, Spende erbeten.

Elina Netšajeva Eurovisioonil 2018 edukas!

TLÜ BFMi muusika BA ja EMTA laulu eriala MA vilistlane, üks Klassikatähtede staare, ooperilaulja sopran Elina Netšajeva saavutas Eurovisioonil 2018 Portugalis suurepärast 8. kohta!

Õnnitleme Elinat, kogu muusikute, kunstnike ja korraldajate tiimi ning Elina lauluõpetajat, meie TLÜ vokaalpedagoogi ja kolleegi Eda Zahharovat.

Congratulations Elina Nechayeva and the whole team including her teacher and our colleague Eda Zahharova for your success, place no 8, in Lisbon Eurovision Song Contest 2018!

Vaimukas vahepala: Elina laulis Eurovisiooni tunnuslugu ooperivõtmes

Elina Nechayeva andis Eurovisiooni finaali vahepalana väikese intervjuu, kus näitas saatejuhile ette, millised on tema hääleharjutused. Lisaks lauldi koos Eurovisiooni tunnuslugu ning Elina andis sellele ooperinüansi. Vaata ja kuula seda ERRi veebis.

Elina-Eurovisioon-2018-finaalis-ERR.jpg

 

TLÜ Puhkpilliorkester 70 / 5. Digitaalse heliloomingu konkurss 2018

bfm-kaksiklogo-01.jpg

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi / Baltic Film, Media, Arts and Communication School:

5. Digitaalse heliloomingu konkurss / 5th Digital Composition Contest 2018

Tallinna Ülikooli Puhkpilliorkestri 70 juubeli puhul eripreemia puhkpillide väljapaistvale kasutamisele teoses / Tallinn University Wind Orchestra 70 anniversary special price

UUS: Kontserdi ja auhinnatseremoonia pildid / Pictures of the concert and award ceremony

UUS: Konkursi laureaadid / winners of the contest

Konkursi nominendid / Contest nominents

https://tludigikonkurss.wordpress.com / https://tludigitalcontest.wordpress.com

TLÜ uudis

puhk-digi-560x560

Loe edasi

Auhindamine: UUS 27.04.2018 TLÜ Puhkpilliorkestri 70 juubelikontserdil Tallinna Ülikooli aulas kell 18 / Award Ceremony: NEW 27.04.2018 TLU Wind Orchestra 70 annoversary concert Tallinn University ceremony hall at 6 pm

In English read here

Plakat:

TLU-Puhkp-o-70+Digikonkurss-5-auhindamine (PDF)

TLU-Puhkp-o-70+Digikonkurss-5-auhindamine.jpg

24.04.2018: 8. Õpetajakoolituse seminar + BA eelkaitsmine

CFMAEYTT2018: Muusika- ja kunstikasvatus: eile, täna, homme /
The Changing Face of Music and Art Education: Yesterday, Today, Tomorrow
9. Kraadiõppurite teaduskonverents / 9th scientific conference for BA, MA and PhD students
TTS2018: 8. Õpetajakoolituse seminar / 8th Teacher Training Seminar
BA eelkaitsmine / BA predefense
Korraldaja TLÜ BFM ja TLÜ BFMi Riho Pätsi Keskus / Organized by TLU BFM and TLU BFM Riho Päts Center

Loe Õpetajakoolituse seminaride ja CFMAE/CFMAEYTT konverentside ajalugu:
https://muusikabfmtlu.wordpress.com/teadus/

T / Tu 24.04.2018
12.00–17.00
Terra maja auditoorium (Narva mnt 25) / Terra building auditorium T-314

12.00–13.30
BA eelkaitsmise esitlused I /
BA predefense presentations I
Sigrid Hint
MUUSIKAKOOLIS ÕPITAVA PILLI VALIKU PÕHJUS NING MOTIVATSIOON PILLI ÕPPIMISEL (juh muusika lektor Marit Mõistlik-Tamm, PhD)
Silja Maasing
VENE ÕIGEUSU KIRIKUMUUSIKA ALGUPÄRASTE VIISIDE SUBJEKTIIVNE MÕJU JUMALATEENISTUSEL OSALEJATELE VÕRDLUSES UUEMA KIRIKUMUUSIKAGA (juh kooridirigeerimise dotsent Raul Talmar, MA)
Carolyn Grents
LAULMISE HUVI 7.-9. KLASSI ÕPILASTE NÄITEL (juh lauluõpetuse dotsent Vaike Kiik-Salupere, PhD)
Liset Muhu
KLAVERIÕPILASTE ÕPIMOTIVATSIOONI MÕJUTAVAD TEGURID PÄRNUMAA MUUSIKAKOOLIDE NÄITEL (juh muusikadidaktika dotsent Tiina Selke, PhD)

13.30-14.00 lõunavaheaeg / lunch break

14.00 – 15.00
Digitaaltehnoloogia ja muusikapedagoogika /
Digital technology and music education
Kutsutud külalisesinejad / invited guest presenters
Aet Mikli, MA
(Digitehnoloogiate Instituut)
MUUSIKAÕPETUSE DIGITAALSETE STSENAARIUMITSÜKLI RAKENDAMINE II KOOLIASTMES (juh vanemteadur Kai Pata, PhD)
Inge Lahtmets, MA (Digitehnoloogiate Instituut)
DIGITAALNE INNOVATSIOON JA MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS MUUSIKAÕPETUSE ÕPISTSENAARIUMITES (juh Kai Pata, PhD)
Anne-Lys Kuldmaa (EMTA/TLÜ BFMi muusikaõpetaja magistrant)
MUUSIKALISTE VÄÄRTUSHOIAKUTE KUJUNEMINE 9. JA 12. KLASSIS (juh. Tiina Selke, PhD)
Arutelu / discussion

15.00–17.00
BA eelkaitsmise esitlused II /
BA predefense presentations II
Hanna-Liisa Schönberg
5–7AASTASTE LASTE SPONTAANNE KODUNE MUSITSEERIMINE LAPSEVANEMATE HINNANGUTE PÕHJAL (juh Tiina Selke, PhD)
Inge Jegorenkov
FILMIMUUSIKA JA HELIKUJUNDUSE VÕIMALUSED TOETADA VÕI MUUTA VISUAALSET NARRATIIVI (juh muusikateaduse lektor Gerhard Lock, MA, PhD kandidaat)
Liis-Marii Vendt
SOLFEDŽOTUNNIS ÕPETAVATE MUUSIKATEOREETILISTE TEADMISTE RAKENDAMINE ERIALAÕPPES MUUSIKAKOOLIDE ÕPILASTE JA ÕPETAJATE VAATENURGAST (Marit Mõistlik-Tamm, PhD)
Maria Griffel
MUUSIKALISTE TEGEVUSTE OSA EAKATE HEAOLUS HOOLDEKODUDE NÄITEL (juh Tiina Selke, PhD)
Natalja Lavrentjeva
TÖÖ POISTEGA HÄÄLEMURDE AJAL (juh Raul Talmar, MA)

Komisjoni arutelu / commission meeting T-308

Täname BFMi toetuse eest / We thank BFM for the support.